Badminton klub Pišece
 

V ponedeljek 11.5.2020 pričnemo z treningu po malo drugačnih pogojih v upanju, da se kmalu vrnemo na stanje kot je bilo.

 

Z današnjim dnem je vlada RS sprejela nove pogoje za treninge registriranih športnikov. Poudarki iz odloka so:

VELJAVNOST

Od 7. 5. 2020
Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni

KOMU JE DOVOLJENA VADBA

Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).

KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.

KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

TEKMOVANJA

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Priporočila za izvajanje dejavnosti pa najdete na povezavi:
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Zimska vadba za starejše občane v športni dvorana Pišece je do začetka corone krize potekala po planu saj je bilo v vadbo vključenih več kot 80. vadečih.
V projekt so bili vključene predvsem starejši osebe, ki so pod vodstvom strokovnega kadra vsak dan bomo izvedli vodene programe ( poudarek je na badmintonu, gimnastika, jogi, družabne igre ). V času krize smo vaje in druženje prestavili na video oziroma organizirali pohode in razne druge športne aktivnosti.  

Moto celotnega projekta je zdravo gibanje za tretjo starostno skupino pod pokroviteljstvem Zavarovalnice Triglav.
 
 
triglav

Kriza bo zelo oklestila športe klube, nacionalne panožne zveze in športne delavce.
Ker kot predsednik športne zveze prejemam vsak dan več pozivov in opominov, da država v času koronavirusa SARS-CoV-2 pozablja na šport in športne delavce sem danes posredoval pismo na MIZŠ.
Ker so OI v Tokiju odpovedane in ker je država za odhod športnikov, funkcionarjev in promocijo imela na zalogi več milijonov sredstev predlagam ministrici MIZŠ dr. Simona Kustec, da sredstva razporedite po nacionalnih panožnih zvezah za njihovo nemoteno delovanje. Zaradi velike gospodarske krize bo namreč veliko športnih Zvez oziroma klubov bilo primorano odpustiti svoje zaposlene oziroma skrčil se bo seznam vadbenih skupin kar je za napredek športa lahko porazno.
Predlagam tudi, da država tako kot podjetjem tudi športnim nacionalnim zvezam oziroma klubom pomaga z delnim plačilom sredstev namenjenim za vodene skupine in zagon športnih aktivnosti.
#ifeelSlovenija
#ostaniteaktivni

V soboto, 23.5.2020 bi v Brežicah moralo potekati letošnji finale ADA badminton lige za sezone 2019/2020. Ker je trenutno stanje takšno, da so vse prireditve in druženja odpovedane oziroma prestavljene imamo tudi mi v rezervi termin za 04.7.2020.

www.ada.badminton.com

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com